Dnes sa dozvieme niečo o tom, ako začala Európa postupne pochybovať v tradičného kresťanského Boha a o úlohe, ktorú v tomto zohrávali samotní kresťanskí predstavitelia.

Read the rest of this entry »

Kultúrno-etické otázky. Je táto fráza iba lokálnou slovnou hračkou v slovenčine? Je toto spojenie zmysluplné? Nejde náhodou o oxymoron? Read the rest of this entry »

Dnes si povieme niečo o tom, ako vidia náš svet plochozemisti, teda tí, ktorí sú presvedčení, že Zem je ako plochá doska: kedy vzniklo moderné hnutie plochozemosti, ako zmýšľajú jeho zástancovia a ako sa mu darí v 21. storočí?

Read the rest of this entry »

Ak spravím gramatickú chybu alebo niečo zle vyslovím, je to zlé. Podobne, ak vykonám väčšiu či menšiu nespravodlivosť od podvádzania, krádeže či vraždy, tiež je to zlé. Read the rest of this entry »

Dnes si povieme o tzv. zážitkoch blízkej smrti. Pozrieme sa pritom na niektoré najznámejšie prípady a či sa zdá, že by nám mohli ukazovať na existenciu posmrtného života.

Read the rest of this entry »

Ešte pred vypočutím samotného rozhovoru vám odporúčam prečítať si Jakubov článok Read the rest of this entry »

V tejto dávke si vysvetlíme, o čom je hnutie Inteligentného dizajnu, ako vzniklo premenou z vedeckého kreacionizmu, aký je jeho hlavný argument a reakcie na neho.

Read the rest of this entry »

O čom je kreacionizmus a zvlášť prísny kreacionizmus? V čo veria jeho zástancovia? A ako sa počas histórie vyvíjal? 

Read the rest of this entry »

Bioinžinierstvo a syntetická biológia nie sú len o bunkách a skúmavkách, ale aj o značnom ekonomickom prínose - prečo je to tak?

Read the rest of this entry »

Load more

Play this podcast on Podbean App